.

Видео је настао као забелешка перформанса "Први круг" приликом извиђења на Џakarta Биjеналу #14 – Maximum City – Survive/Escape?, Индонезија.