.

Перформанс је настао током студијског боравка у Индонезији. Инспирисана, за мене, новом и егзотичном културом креирала сам овај перформанс по угледу на инициjациске ритуале, који су чести у свакодневном животу ове земље, а изводе се у одређеним годишњим или животним циклусима и ситуацијама. Елементи перформанса : мотор, руже, црни пиринач (katan hitam -користи се у индонежанским ритуалима као везивно средство) постављени су у инстиктивно у интерактивни однос који производи низ неочекиваних симбола који у односу са симболима мојих других радова граде интригантне везе, интересантне за праћење.

.