Поетика image

У свом уменичком истраживању истичем процес и чин уметничког стварања, док је уметничко дело резултат тог порцеса, а не циљ.

Уметничко дело не видим као довршен, непроменљив предмет (иако оно задржава предметност), већ као отворен, променљив систем који укључује промену, временску димензију као и спољне околности као што је например простор.

Материјал који користим често није стабилан и обликује се кроз процес рада . На крају може бити чак и уништен , па је најважнији елемент дела процес стварања и атмосфера која из тога произилази.

Алату, материјалу, и простору дозвољавам, тачније инсистирам, да, својом природом, активно и равноправно учествују у стварању. Овом интеракцијом процес стварања постаје динамичнији и активнији. Изненађења која се појаве понекад су пријатна, понекад не, понекад се слажу, а понекад не са мојом свесном вољом и намером. У сваком случају врло интензивно утичу и обликују даљи ток рада. Сходно томе свака поставка је јединствена и непоновљива. А како документација о делу није исто што и дело, искуство сусрета са делом постаје битно и замењује дело као материјални објекат.