Дипломска изложба, ФЛУ, Београд

Триптих Иницијација из 2003. одсликава моја трагања усредсређена на проблем ограничења која намећу уметничке технике и медији као и излагачки простор односно тражење алтернативних приступа тим ограничењима у циљу постизања нових квалитета. Триптих чине: Инсталација 1, Инсталација 2 и Инсталација 3

Дипломска изложба, ФЛУ, Београд
Дипломска изложба, ФЛУ, Београд
Дипломска изложба, ФЛУ, Београд
Дипломска изложба, ФЛУ, Београд
Дипломска изложба, ФЛУ, Београд
Дипломска изложба, ФЛУ, Београд
Дипломска изложба, ФЛУ, Београд