Галерија "Dia.Lo.Gue.", Џакарта, Индонезија, 2014

Штампани папири су организовани у просторну инсталацију тако да се кроз њу можемо кретати, ући у њен простор и емоционално и сензуално - повезати са слојевитом текстуром. И сама физичка лакоћа може деловати на нас како бисмо постали свесни метафизичког царства или трећег простора: нашег тела, инсталације и нечег сасвим другог: гравитационог привлачења трансценденталног? .... Међутим, прича се овде не завршава, Ивана ће наставити да штампа на истим листовима папира ове инсталације, можда, док се папир не распадне у ништавило. Рој Вораген Кустос изложбе "Weight of Weightlessness - Rhimes & Rhithms of Paper"

Галерија "Dia.Lo.Gue.", Џакарта, Индонезија, 2014
Галерија "Dia.Lo.Gue.", Џакарта, Индонезија, 2014
Галерија "Dia.Lo.Gue.", Џакарта, Индонезија, 2014
Галерија "Dia.Lo.Gue.", Џакарта, Индонезија, 2014