.

Видео рад “У центру воденог круга” снимљен је с унутрашње стране објекта сачињеног од четири огледала која се међусобно рефлектују, и од ЛЦД екрана који емитује кратки филм о води. Одрази унутар објекта стварају утисак бескрајног, геометријски уређеног простора у ком се филм и око посматрача умножавају и чине једну абстрактну и имагинарну форму. Метафизичка атмосфера слике представља путовање из спољасњег материјалног света у духовну сферу. Око, симбол свести, заробљено је у воденом калеидоскопу стално покретних слика или “океанском несвесном”, сто симболизује вода. При том је реч о два супротстављена, али неизоставна краја истога пута. Посматрање овог видео рада блиско је медитативном процесу, при ком се ум покушава ослободити чулних и сваких других сметњи, свесних или несвесних, досежући на тај начин најдубље слојеве егзистенције.

.