.

Видео “3 x 3” замишљен је као аутопортрет аутора представљен у форми плесног видео перформанса. Инспирисан је индиским плесом “1000 руку” и индонежанским традиционалним плесом “Тари топенг” из ког су преузете маске и покрети . Бела односно црвена маска у оргиналном плесу плешу се засебно и представљају одређене аспекте човекове природе. У овом раду су постављене у коплементаран однос. Нумеролошки назив 3 x 3, што даје 9, је резултат техничке природе и потице од три фигуре у видео запису и три транспарентна лејера видео записа који су монтирани један преко другог у одређеном временском размаку што у комбинацији даје 9 фигура.

.