Галерија "Indonesia mengugat", Бандунг, Индонезија, 2013

Инсталација “Пад” је инспирисана догађајем из раног детињства. Врло жива слика у сећању, записивањем, а затим и превођењем у визуелну форму, потенцира низ симбола који се у истом или сличном облику налазе и у другим мојим радовима. Њихове везе и модификације у различитим околностима и животним фазама постају интересантан феномен који посматрам и пратим.

Галерија "Indonesia mengugat", Бандунг, Индонезија, 2013