.

Фотографије из циклуса ослобађање резултат су мојих размишљања о ограничености и условљености човекове слободе, у физичком и духовном смислу, односно како ограничења утичу на формирање и преображај личности и процес тог преображаја. Израу сам нашла у ослобађању светлости заробљене у решеткеФотографије су реализоване мануелним фотографским поступком вишеструке експозиције. На једном негативу може се фотографисати у неколико слојеве, а поступак се не може потпуно контролисати, што даје непредвиђене ефекте. Мотиве, тачније кадрове бирала сам инстиктивно, а мултиплицирањем мотива стварале су се нове композиције и форме које претходно нису постојале у мојој свести. Као изненађење од саме технике појавила се светлост. То је дало нову ноту размишљањима о ограничењима.

.
.