Weight of Weightlessness - Rhimes & Rhithms of Paper

Ивана Стојаковић ... је мултимедијална уметница: инсталација, фотографија, перформанс, папир (укључујући ручно рађен папир) и графика неки су од медија које редовно истражује и урања у њих како би створила своја уметничка дела која често имају известан грациозни  интензитет. Дела Иване Стојаковић прожета су лирском напетошћу, немушта, али слојевита да омогуће нашој машти да слободно лута. 

Рад  Иване Стојаковић  Шта мислиш? Да ли су анђеоска крила тешка или лака? насловљен је у облику питања и можда се може преформулисати и као: Можемо ли издржати тежину лакоће? И ако ДА, да ли смо спремни на то? 

Ивана Стојаковић почиње са скоро ничим, обичним папиром. Затим штампа помоћу мале плоче - много мање величине од папира - користећи мануелну штампарску пресу. Овај процес започиње црним штампарским мастилом, отискујући у великом броју слојева црну боју. Затим процес наставља са белим мастилом, слој по слој, увек изнова, стотине, хиљаде пута ... Цео процес обавља не осврћући се на основне пропозиција процеса високе штампе. Пентименто – видљиви трагови ранијих отисака испод нових слојева мастила, одају утисак да се или каје, или поје. Међутим, као у медитацији, мисли могу завести, али могу се и заобићи изазивајући нагли повратак потиснутих. Штампајући слој по слој, она дозвољава мутације - чак и девијације прихвата као део свог рада. Ради без унапред утврђене идеје ослушкујући где ће је процес одвести, али свакако има за циљ постизање хармоније (како у свом раду тако и у себи) и ритма. 

Штампани папири су организовани у просторну инсталацију тако да се кроз њу  можемо кретати, ући у њен простор и емоционално и сензуално - повезати са слојевитом текстуром. И сама физичка лакоћа може деловати на нас како бисмо постали свесни метафизичког царства или трећег простора: нашег тела, инсталације и нечег сасвим другог: гравитационог привлачења трансценденталног? .... Међутим, прича се овде не завршава, Ивана ће наставити да штампа на истим листовима папира ове инсталације, можда,  док се папир не распадне у ништавило.Рој Вораген
Кустос изложбе "Weight of Weightlessness - Rhimes & Rhithms of Paper"